Skip to main content

Productes i Serveis

Productes

Compost

Producte de naturalesa totalment orgànica. La seva composició està formada per fems, productes orgànics i biomassa vegetal estructurant. És un producte apte per a agricultura i jardineria.

Terres vegetals

Producte fet de compost vegetal i orgànic amb sorra. És un producte apte per a jardineria.

Enceball

Barreja de compostos vegetals i materials sorrencs molt fins. És un producte apte per a gespa.

Serveis

Descobreix els nostres serveis: la solució sostenible per enriquir el teu sol i impulsar un creixement verd. Transforma la terra, cultiva amb consciència.

Optimitza la gestió de residus professionals amb la nostra recollida de composts vegetals.

Recollida de restes vegetals amb contenidor

Recollida de restes vegetals amb Big Bag

Lloguer de contenidors

Transports de residus orgànics

Transports de composts i terres