Skip to main content

Reciclatge Vegetal Viñals

Qui som

Som una empresa de valorització de residus vegetals i orgànics mitjançant el compostatge.

Al llarg d’aquests anys hem crescut i millorat les nostres instal·lacions i serveis fins a convertir-la en una planta moderna i amb màximes garanties mediambientals.

Treballem amb empreses del sector de agroalimentari, industrials, agrícoles i ramaders.

La nostra missió es cuidar la terra gestionant i valoritzant els residus i poder-los transformar en un fertilitzant de màxima qualitat i sostenibilitat.

Amb la valorització d’aquests residus no perillosos, obtenim un adob excel·lent per les nostres terres i tanquem el cercle del reciclatge.

Compromís

Responsabilitat i comunitat

Sostenibilitat

Proximitat, tanquem el cercle, petjada ecològica

Innovació

Millores, eficiència

Qualitat

Matèria prima, producte final

Procés de compostatge

  1. RECEPCIÓ Els residus seleccionats i caracteritzats prèviament son rebuts a la planta.
  2. MESCLA I HOMOGENEÏTZACIÓ: Les restes vegetals són triturades i es procedeix la barreja amb els residus orgànics.
  3. FASE DE DESCOMPOSICIÓ : Construcció d’una pila de compostatge sobre un sistema de ventilació , col·locació de les sondes de temperatura i oxigen. Higienització. Control de temperatures i oxigen. És la fase més activa del procés, amb altes temperatures (60-70 C) i elevades necessitats d’oxigen
  4. FASE DE MADURACIÓ Segon volteig. La matèria orgànica comença a estabilitzar-se i acaba de madurar fins que s’obté un compost de qualitat, baixen les temperatures i les necessitats d’oxigen.
  5. GARBELLAT I OBTENCIÓ DE COMPOST. Es realitza quan finalitza el procés de compostatge. Es garbella el compost per aconseguir una granulometria homogènia per comercialitzar-li. La part grollera, que correspon a la fracció vegetal que no s’ha degradat, es recircula i s’incorpora en un nou cicle de compostatge.

Història

RVV va néixer al 2004 com a empresa per la gestió i tractament de residu vegetal i orgànic.

Les necessitats que presentava la comarca del Maresme, sense cap planta de proximitat de valorització dels residus orgànics va ser el punt decisiu per la creació de la planta de compostatge.

Les possibilitats de transformació i valorització de la matèria orgànica i vegetal van fer que RVV volgués aportar el seu granet de sorra i oferir alguna solució a la nostra zona d’influència el Maresme.

Recollir restes vegetals i orgàniques, transformar-les y oferir un producte de alta qualitat.

Per tractar aquesta matèria vàrem construir una planta de compostatge amb un sistema de piles voltejades a l’aire lliure amb microorganismes que accelera el procés de compostatge alhora que minimitza les olors i preveu la transmissió de bactèries a l’aire.

Això assegura una màxima qualitat del compost obtingut i garanteix reduccions molt importants en l’impacte de l’entorn i el medi ambient.